Kijkerstip ‘Green Make Over’

In het SBS6-programma ‘Green Make Over’ laat presentatrice Gwen Jansen op humoristische wijze zien wat je in 1 dag kan doen rondom en in je huis. Met diverse ‘groene’ tips en tools lukt het de deelnemers om meer wooncomfort en daarmee ook nog eens een lagere energierekening te creëren. De aflevering van zondag 10 november […]

Laatste nieuws omtrent zonnepark

Na nagenoeg vijf jaar is het zover. Het Zonnepark Westeinde wordt realiteit. De afgelopen jaren kenmerkten zich door hoop en verwachting, teleurstelling en hard en volhardend werken aan de komst van het park. Financiële en  juridische voetangels en klemmen wisselden elkaar af, belangen werden afgewogen en tegenstellingen geslecht. En dan, medio 2019 is het zover […]

Het zonnepark Westeinde komt er !

Het is zover! Ons zonnepark wordt realiteit. Het heeft langer geduurd dan gehoopt, omdat de juridische formulering in de op te stellen akten door alle betrokken partijen geaccepteerd moest worden. Onlangs zijn alle belangrijke documenten als erfpachtakte, hypotheekakten en pandakten door het bestuur van de Stichting Westeinde Energieneutraal ondertekend. Offertes voor de aansprakelijkheidsverzekering en de […]

Bestuurswisseling

Onlangs heeft onze secretaris, Ronald Steunebrink, afscheid van het bestuur genomen omdat hij verhuist naar Aruba. Gelukkig hebben we in goede vervanger voor Ronald weten te vinden: Jan van der Meulen. Jan is een wijkgenoot en bewoont een appartement in Swettehiem. Hij heeft de nodige bestuurlijke ervaring en is blij zich nu ook in te […]

Maatwerkadvies

Het door ons ontworpen maatwerkadvies, waarin op een exacte wijze kan worden nagegaan op welke wijze, tegen welk bedrag en onder welke subsidievoorwaarden u uw huis energiezuinig kunt krijgen wordt omgezet voor gebruik op een website. Leden kunnen gratis gebruik maken van het programma. Voor niet leden wordt een – nog nader te bepalen – […]

Zonnepanelen in het zonnetje

Sommige mensen denken dat de opbrengst van zonnepanelen tijdens een hittegolf heel goed is, dat is verkeerd gedacht, warmte is juist een nadeel, want dat verstoort het proces binnen de panelen. Hoewel zonnepanelen het goed doen bij zonnig weer, is warmte een nadeel. Een hoge temperatuur zorgt voor een lage energieopbrengst. Tijdens een hittegolf scheelt […]

Salderingsregeling verlengd tot 2023

In het Solar Magazine stond onlangs te lezen dat Minister Wiebes de salderingsregeling zoals die er nu is, wil verlengen tot 2023. Vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2030 stapsgewijs afgebouwd.  Met deze keuze om de salderingsregeling te handhaven, is de invoering van de ‘terugleversubsidie’ definitief van de baan.

Algemene Ledenvergadering 23 april

Westeinde van dinsdag 23 april 2019, ’s avonds om 20.00 uur in Eeltsje’s Hiem. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 27 november 2018 (bijlage) 5. Financieel jaarverslag 2018 (bijlage) a. Verslag kascommissie b. Benoeming nieuw lid kascommissie 6. Jaarverslag 2018 (bijlage) 7. Bestuurszaken – […]