Bestuurswisseling

Onlangs heeft onze secretaris, Ronald Steunebrink, afscheid van het bestuur genomen omdat hij verhuist naar Aruba. Gelukkig hebben we in goede vervanger voor Ronald weten te vinden: Jan van der Meulen. Jan is een wijkgenoot en bewoont een appartement in Swettehiem. Hij heeft de nodige bestuurlijke ervaring en is blij zich nu ook in te […]

Maatwerkadvies

Het door ons ontworpen maatwerkadvies, waarin op een exacte wijze kan worden nagegaan op welke wijze, tegen welk bedrag en onder welke subsidievoorwaarden u uw huis energiezuinig kunt krijgen wordt omgezet voor gebruik op een website. Leden kunnen gratis gebruik maken van het programma. Voor niet leden wordt een – nog nader te bepalen – […]

Zonnepanelen in het zonnetje

Sommige mensen denken dat de opbrengst van zonnepanelen tijdens een hittegolf heel goed is, dat is verkeerd gedacht, warmte is juist een nadeel, want dat verstoort het proces binnen de panelen. Hoewel zonnepanelen het goed doen bij zonnig weer, is warmte een nadeel. Een hoge temperatuur zorgt voor een lage energieopbrengst. Tijdens een hittegolf scheelt […]

Salderingsregeling verlengd tot 2023

In het Solar Magazine stond onlangs te lezen dat Minister Wiebes de salderingsregeling zoals die er nu is, wil verlengen tot 2023. Vanaf dat jaar wordt de regeling tot 2030 stapsgewijs afgebouwd.  Met deze keuze om de salderingsregeling te handhaven, is de invoering van de ‘terugleversubsidie’ definitief van de baan.

Algemene Ledenvergadering 23 april

Westeinde van dinsdag 23 april 2019, ’s avonds om 20.00 uur in Eeltsje’s Hiem. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 27 november 2018 (bijlage) 5. Financieel jaarverslag 2018 (bijlage) a. Verslag kascommissie b. Benoeming nieuw lid kascommissie 6. Jaarverslag 2018 (bijlage) 7. Bestuurszaken – […]

Uitnodiging Energiecafé

Op donderdag 28 maart 20.00 uur is er in MFC Westenkwartier Verdistraat 1 Leeuwarden weer een Energiecafé. Het thema van deze avond is : “DUURZAAMHEID IN ONZE WIJKEN” Dit café wordt georganiseerd door de Energie Coöperatie Westeinde. Naar aanleiding van de film “KEEP IT COOL” kunnen we van gedachten wisselen over duurzaamheid in je persoonlijke […]

TEO

Onlangs schreef een deskundige dat het oppervlaktewater in Amsterdam goed zou kunnen zijn  voor 40% van de energiebehoefte in de stad. Leeuwarden heeft ook best veel water, dat maakte mij nieuwsgierig.  Het gaat dan om thermische energie uit oppervlakte water, ook wel TEO genoemd. Dan maakt men gebruik van de temperatuursverschillen van het oppervlaktewater gedurende […]

Onderhoud website

In overleg met onze nieuwe webbeheerder gaan we de website de komende tijd actualiseren. De verouderde nieuwsbrieven zijn inmiddels verwijderd en zullen plaats maken voor nieuwe. Binnenkort zullen we onze nieuwe webbeheerder aan u voorstellen.