Webbeheerder

De opmerkzame lezer heeft het al gezien: we hebben een nieuwe webbeheerder. Sinds de start van de website van ECW Leeuwarden heeft Keimp Pijpstra de website onder zijn hoede genomen. En dat heeft hij altijd op een uitstekende wijze gedaan. Vorig jaar heeft Keimp aangegeven om per januari 2019 zijn functie als webbeheerder te beëindigen. […]

Nieuwsbrief ECW Leeuwarden

Zonnepark ‘Westeinde’ in 2019 operationeel

Er is lang op gewacht, maar dit jaar is het Zonnepark Westeinde operationeel. In januari van dit jaar heeft de Stichting Westeinde Energieneutraal (SWE) de laatste voorbereidende zaken afgerond, zodat de noodzakelijke lening-overeenkomsten met de Triodosbank en de Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) konden worden getekend. Hierdoor staan alle lichten op groen en kan de […]

Vloerisolatie aanbrengen

Een vreemd verhaal, dat energie neutraal

Ik hoor het u zeggen: ‘Wat hebben die jongens van de ECW nu weer bedacht, willen ze het Westeinde energie neutraal maken? Een utopie natuurlijk! Van de 1.700 woningen in de wijk zijn er ongeveer 100 die zonnepanelen hebben en dus hun eigen stroom produceren, maar die andere 1.600 zijn afhankelijk van Essent, de NEM, […]

Energie Coöperatie Westeinde retina bedrijfslogo

Wie wordt de honderdste?

Ledenbestand Het ledenbestand van de ECW groeit gestaag! Op de 10de december hebben we nummer 87 ingeschreven. Familie Vossenberg, van harte welkom bij de ECW! Honderd leden in 2014 Ons doel is om voor het einde van het jaar 100 leden te hebben. Wie maakt de lijst vol? Voor het honderdste lid is er een fraai […]

ECW zonneparkplan

ECW in het nieuws

Leeuwarder Courant. In de LC van zaterdag 8 november wordt het initiatief van de ECW om een zonnepark te ontwikkelen prominent genoemd in een artikel over zonnestroom. Het stuk gaat over de SDE subsidiepot van 1,5 miljard euro. Naast vier initiatieven in en rond de stad wordt ons plan voor het zonnepark als grootste van de stad […]

Nieuwsbrief ECW Leeuwarden

ECW start gesprekken met onderwijsinstellingen.

 Educatieve  mogelijkheden op zonnepark. De ECW is gesprekken gestart met de NHL, de Friese Poort en het Nordwin College over hun mogelijke betrokkenheid bij de voorbereiding en het beheer van het park en het project Energie Neutrale wijk. Dit overleg over de mogelijkheden die het park en het voor ogen staande project Energie Neutrale Wijk voor educatie […]

Nieuwsbrief ECW Leeuwarden

Wijziging programma Energie Café

Donderdag 6 november organiseert de ECW een Energie Café in wijkgebouw Eeltsje’s Hiem. In de uitnodiging staat vermeld dat er een presentatie is over mestvergisting. Helaas komt dit programma-onderdeel te vervallen. In plaats hiervan zal het bedrijf ProfijtWarmte uit Minnertsga de werking en voordelen van Infrarood warmtepanelen demonstreren. Deze energiezuinige warmtebron is zeer geschikt als (bij)verwarming […]