CV ketel

Dinsdag 8 mei – Energiecafé

Dinsdag 8 mei vanaf 20.00 uur organiseert de ECW weer een Energiecafé in wijkgebouw Eeltsje’s Hiem. Deze keer met het onderwerp: Van het gas af… en dan? Informatie-café over alternatieven voor gasloos verwarmen. Folkert Koopmans van EcoNoord presenteert u de mogelijkheden. Hij geeft u een kijkje in de wereld van gasloos verwarmen, iets wat ons […]

Zonnepanelen en Google

Zonnepanelen en Google maps

Vandaag heb ik de nieuwste versie van Google maps geïnstalleerd. Een mooie site waar veel op te zien is. Natuurlijk even onze wijk opgezocht en de beeldkaart geopend. Prachtig om de wijk te zien op relatief nieuwe van 2017 en dit jaar geïnstalleerd. Te zien is dat de foto’s in de zomer van vorig jaar […]

Zonne energie in Westeinde

Zonne energie in Westeinde

Veel Westeinders leveren een daadwerkelijke bijdrage aan de noodzakelijke energietransitie. Dat blijkt uit het feit dat maar liefst 173 huishoudens in de wijk zonnepanelen hebben. Tenminste dat is de laatste officiële telling die de ECW heeft gedaan. We kunnen met zekerheid stellen dat het getal van 173 inmiddels is overschreden. Naast de vele met zonnepanelen […]

CV ketel

Gas besparen door middel van CV Tuning

Weet u dat de meeste CV installaties hopeloos slecht zijn afgesteld. Dat zit als volgt: Een installateur plaatst een ketel, een aantal radiatoren, het spul wordt in werking gesteld, installateur kijkt of de boel warm wil worden en vertrekt weer. De gebruiker is zich van geen kwaad bewust dat de installatie misschien wel helemaal niet […]

Energie Coöperatie Westeinde retina bedrijfslogo

Bestuur Energie Coöperatie Westeinde

Bestuursmutaties Per 13 december 2017 bestaat, na het beëindigen van de zittingstermijn van Rob Duvergé, het bestuur van de ECVW uit de volgende personen: voorzitter: Tjeerd A. Heidstra secretaris: Ronald Steunebrink penningmeester: Elize v.d. Meer commerciële zaken: Henk de Wit* technische zaken: Auke van Rijs vertegenwoordiging Valeriuskwartier: Addy Stoker algemene zaken: Theo Smit* algemene zaken: […]

EnergieCampus

Ledenvergadering ECW

Dinsdagavond 12 december hield de ECW haar najaarsvergadering. Onder goede belangstelling werd het zakelijke deel van de agenda vlot afgewerkt: het verslag, de begroting en het jaarplan werden vlot vastgesteld. Er is uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken rond het zonnepark, zodat de aanwezige leden goed werden geïnformeerd over de nog te nemen […]

ECW Algemene ledenvergadering – Stukken

Aanstaande dinsdag, 12 december organiseert de ECW een Algemene Ledenvergadering voor de leden.De vergadering vindt plaats in de grote zaal van Swettehiem en start om 20.00 uur. Bij deze vergadering behoren de volgende stukken: Agenda Verslag vergadering 9 mei 2017 Begroting Toelichting op de begroting Jaarplan 2018