Het zonnepark Westeinde komt er !

Het is zover! Ons zonnepark wordt realiteit. Het heeft langer geduurd dan gehoopt, omdat de juridische formulering in de op te stellen akten door alle betrokken partijen geaccepteerd moest worden. Onlangs zijn alle belangrijke documenten als erfpachtakte, hypotheekakten en pandakten door het bestuur van de Stichting Westeinde Energieneutraal ondertekend. Offertes voor de aansprakelijkheidsverzekering en de zonnepanelenverzekering zijn door ons geaccepteerd. Ook de technische beoordeling van de bouw en het onderhoud van het park zijn door een onafhankelijke derde positief beoordeeld. De verwachting is dat we zeer binnenkort formeel opdracht aan Engie kunnen geven het zonnepark aan te leggen. In de tweede week van september staan we stil bij de start van de aanleg. De openingscommissie is daar mee bezig. De verwachting is dat het park in november gereed zal zijn. Dat is het moment om daar op een meer feestelijke manier aandacht aan te besteden.

Geplaatst in ECW Nieuws.