Isolatie- en waterlekkage door mussen en slechte dakpannen

Bij die woningen in het Westeinde waar de dakplaten aan de buitenkant zijn voorzien van een laag PUR isolatie, kunnen isolatie lekken zijn ontstaan. Dit door toedoen van nestelende mussen onder de dakpannen. De mussen hebben bij het maken van nesten in de loop der jaren heel veel PUR uit het dak gepikt. Op deze plaatsen is het onderliggende spaanplaat van de dakplaten komen bloot te liggen. Dit vormt niet alleen isolatielekken, maar kan ook lekkage veroorzaken.

Door de leeftijd van onze betonnen dakpannen, in de oudere delen van de wijk, zijn deze eigenlijk grotendeels al aan het einde van hun levensduur. De pannen zijn verweerd en er zijn in enkele pannen gaten gevallen en/of breuken ontstaan. Bij regen loopt hierdoor water op het PUR van de onderliggende dakplaten. Niet wenselijk, maar als het PUR niet is beschadigd loopt dat water er gewoon overheen naar de dakgoot. Echter op plaatsen waar mussen hebben genesteld kan dat water in aanraking komen met het spaanplaat van het dak. Dit spaanplaat zuigt het water op, zwelt op en laat het uiteindelijk door. Dit werd in een bij mij bekend geval pas ontdekt, nadat het water via de zoldervloer door een naad in vloer, in de betimmering boven het raamkozijn, in de eronder gelegen slaapkamer,liep. Dit had houtrot van het dak en de genoemde betimmering tot gevolg. Pas toen het water door de betimmering heen kwam werd de lekkage ontdekt. De betreffende dakpan bevond zich bijna bij de nok van het dak. Ook als de dakplaten niet zijn voorzien van PURschuim of een andere waterkerende afwerking kan er door slechte dakpannen lekkage ontstaan.

Het is dus zaak de dakpannen goed te (laten) controleren op gaten en breuken. De mussen nesten te verwijderen en de nestholtes op te (laten) vullen met waterdicht PURschuim. Onder de onderste rij pannen bij de dakgoot dient dan een versperring voor de mussen te worden aangebracht. Aan de mussen is men dan eigenlijk wel verplicht om vervangende nestvoorzieningen te creëren, in de vorm van enkele nestkastjes.

Afhankelijk van de kwaliteit, van de betonnen dakpan, varieert de levensduur van 35 tot volgens sommige bronnen wel 50 jaar. Onder invloed van erosie slijten ze heel langzaam. Ook hangt dit af van de locatie van het dak en de vochtbelasting. Dakpannen die door schaduwen langdurig vochtig zijn slijten sneller dan dakpannen die regelmatig in de zon liggen. Met vorst kan indringend water schade aan uw dakpannen veroorzaken.

Bij meerdere wijkbewoners, ook bij mijzelf,is gebleken dat er gaten in dakpannen zijn ontstaan. Omdat deze vorm van lekkage kan worden uitgelegd als gebrek aan onderhoud en/of door de leeftijd van de dakpannen, wordt de schade niet zomaar door elke verzekering vergoed.

Als de staat van de dakpannen zo slecht is, dat deze vervangen dienen te worden, is het tevens verstandig na te denken om dakisolatie aan de buitenkant te laten aanbrengen, daar de dakpannen er dan toch af gaan.

Een andere optie kan zijn het(laten) reinigen van de dakpannen  en vervangen van slechte exemplaren. Vervolgens de dakpannen te (laten) impregneren of  coaten, dit zou een oplossing voor minstens de komend 10 jaar zijn. Coaten geeft geen kleurverschil met de vervangen dakpannen (wel met die van de buren). Maar dan heeft u niets aan de isolatie van het dak gedaan.

 

Energie Coöperatie Westeinde Leeuwarden

 

Wouter ter Horst

 

Geplaatst in Algemeen nieuws, ECW Nieuws.