Ledenvergadering ECW

EnergieCampus

Dinsdagavond 12 december hield de ECW haar najaarsvergadering. Onder goede belangstelling werd het zakelijke deel van de agenda vlot afgewerkt: het verslag, de begroting en het jaarplan werden vlot vastgesteld. Er is uitgebreid aandacht besteed aan de stand van zaken rond het zonnepark, zodat de aanwezige leden goed werden geïnformeerd over de nog te nemen stappen tot augustus volgend jaar, wanneer de aanbesteding van het park een feit moet zijn om het SDE+ subsidie te kunnen behouden.

Na de behandeling van het zonnepark werd afscheid genomen van Rob Duvergé. Zijn zittingstermijn beëindigd per januari aanstaande en Rob heeft besloten plaats maken voor nieuw bloed. Rob is de ‘founding father’ van de ECW, vijf jaar geleden startte hij met een aantal enthousiastelingen de WeZoWe (werkgroep zonnepanelen Westeinde), later omgevormd tot de ECW. Er werd stilgestaan bij enkele mooie momenten binnen de coöperatie, waarbij hij nooit zijn enthousiasme kwijtraakte, maar ook altijd met doordachte reacties kwam.

Na de pauze was het podium voor Douwe Faber, directeur van het Leeuwarden bedrijf Ekwadraat (www.ekwadraat.com). Na een korte uitleg over de inhoud van zijn bedrijf, leidde Faber de aanwezigen door en over het terrein van Energie Campus Leeuwarden, dat wordt gerealiseerd op bedrijventerrein West, direct zuidelijk van het Bislopsrak op de voormalige vuilstort. De campus wordt ontwikkeld door Ekwadraat en Oosterhoff Holman. (www.energiecampusleeuwarden.nl)

De Energiecampus Leeuwarden is hét corporate campusterrein binnen de gemeente Leeuwarden dat groene energie levert voor eigen gebruik en aan de stad Leeuwarden. De locatie voor partijen die kennis delen en omzetten in experiment of productie op een goed landschappelijk ingepast campusgebied. Waar nieuwe technologieën op het gebied van duurzaamheid worden ontworpen, gemaakt, geëtaleerd en vermarkt.
Het was een uiterst interessante presentatie, waardoor de aanwezige leden een goed beeld hebben gekregen van hun nieuwe buur. Afgesproken is dat van beide zijden de contacten ‘warm’ zullen worden gehouden.

Geplaatst in ECW Nieuws en getagd met .