Over ECW

De Energie Coöperatie Westeinde U.A. (ECW) heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten uit wederverkoop van groene energie via de NLD en de toekomstige opbrengsten uit het zonnepark Westeinde worden gebruikt voor doelen met een duurzaam karakter binnen haar werkgebied. Dit uitgangspunt sluit aan bij de doelstelling van de gemeente Leeuwarden om in 2020 CO2 neutraal te zijn.

Doe mee!

De ECW is van en voor bewoners van het Westeinde die samen betaalbare, eigen en duurzame energie willen realiseren. Het doel van de ECW is om zoveel mogelijk mensen in haar werkgebied mee te krijgen om samen te werken aan een volledig energie neutraal Westeinde. Iedereen is welkom of je nu huurt, een eigen huis hebt of ondernemer bent. Ook de gemeente, de sportverenigingen, de scholen, de zorginstellingen en alle andere organisaties hebben we nodig om onze doelstelling te bereiken. Wil jij ook betaalbare, eigen en duurzame energie? Doe met ons mee, en meld je aan via het inschrijfformulier.