Over de ECW

Op woensdag 21 mei 2014 hebben Rob Duvergé (voormalig voorzitter), Wop Bergsma (penningmeester) en Tjeerd Heidstra (secretaris) de oprichtingsakte getekend bij notaris Slagman te Leeuwarden.

Lees verder

We bouwen een zonnepark

In de aanloop naar de feitelijke oprichting heeft de ECW het initiatief genomen tot het realiseren van het zonnepark Westeinde. Dit park moet worden gerealiseerd op een deel van de te verwijderen N383.

Lees verder

Word ECW-lid!

Lid worden van de Energie Coöperatie Westeinde betekent niet alleen inspraak hebben in het beleid van de ECW, het is ook goed voor uw portemonee omdat u meedeelt in de eventuele winsten.

Lees verder

ECW Nieuws

Opbrengsten Maart 2019 (versie 23-04-2019)

We zijn de laatste tijd gewend aan mooie opbrengsten voor onze zonnepanelen. De maand maart heeft hier niet echt aan bijgedragen. Wat betreft zonuren was het de slechtste maand van de afgelopen 5 jaar. Ben je toch benieuwd naar de opbrengsten klik dan op MAART voor de details.

Algemene Ledenvergadering 23 april

Westeinde van dinsdag 23 april 2019, ’s avonds om 20.00 uur in Eeltsje’s Hiem. 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken en mededelingen 4. Vaststellen verslag van de ledenvergadering van 27 november 2018 (bijlage) 5. Financieel jaarverslag 2018 (bijlage) a. Verslag kascommissie b. Benoeming nieuw lid kascommissie 6. Jaarverslag 2018 (bijlage) 7. Bestuurszaken – […]

Uitnodiging Energiecafé

Op donderdag 28 maart 20.00 uur is er in MFC Westenkwartier Verdistraat 1 Leeuwarden weer een Energiecafé. Het thema van deze avond is : “DUURZAAMHEID IN ONZE WIJKEN” Dit café wordt georganiseerd door de Energie Coöperatie Westeinde. Naar aanleiding van de film “KEEP IT COOL” kunnen we van gedachten wisselen over duurzaamheid in je persoonlijke […]

Schrijf me in

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

* (Verplicht)