Visie

De coöperatie heeft o.a. tot doel het stimuleren van vermindering van energieverbruik en het verhogen van het wooncomfort. Dat wil ze o.a. doen door het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie en het jaarlijks opzetten van energieprojecten.

Duurzaam.
E
en duurzame leefomgeving is belangrijk. Niet alleen voor U en ons, maar vooral voor onze kinderen en kleinkinderen. Conventionele energiebronnen als gas en kolen zijn niet onuitputtelijk en zorgen bovendien voor CO2 uitstoot. Zon-, wind- en bio energie daarentegen zijn schoon, duurzaam en eeuwigdurend. Dit laatste heeft de werkgroep Duurzaam Westeinde ertoe gebracht zich om te vormen tot de Energie Coöperatie Westeinde U.A., kortweg ECW.

Minder energieverbruik.

De doelstelling van deze jonge coöperatie is het besparen van energie en het verhogen van het wooncomfort voor haar leden en de overige bewoners van het Westeinde in Leeuwarden. Voor de langere termijn beoogt de ECW een energie neutrale wijk Westeinde. De ECW initieert daarom besparingsprojecten, geeft advies over energiebesparing en organiseert informatiebijeenkomsten.

Zelf produceren.

En de ECW wil (zonne)energie produceren. Pal zuidelijk van de wijk Westeinde ligt de N383, de autoweg richting Harlingen. Deze weg wordt in 2015 buiten gebruik gesteld. Op het meest oostelijke deel, grenzend aan de wijk, realiseert de ECW het zonnepark Westeinde.

Us Koöperaasje

De ECW is lid van Us Koöperaasje, de Friese poot van de noordelijke samenwerking tussen de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. De drie noordelijke coöperaties zijn samen eigenaar van de – groene – energieleverancier NLD, waarmee de ECW in juni een samenwerkingsovereenkomst heeft ondertekend.