Wethouder reageert op vragen over zonnepark Westeinde

Wethouder Isabelle Diks

Wethouder Isabelle Diks – Foto: Gemeente Leeuwarden

Wethouder Isabelle Diks heeft onlangs per brief gereageerd op vragen die vanuit de wijk Westeinde naar de gemeenteraad zijn gestuurd. De vragen gaan over de aanleg van het zonnepark Westeinde, een project van de Energie Coöperatie Westeinde.

Geachte raadsleden,

Via de griffie is aan het college gemeld, dat er recentelijk vanuit de wijk Westeinde meerdere brieven of mails door inwoners aan de raad zijn gestuurd over hun zorgen over de realisering van een zonneweide ten behoeve van deze wijk.

Graag informeer ik u over de inzet van de gemeente. Afgelopen vrijdag had ik reeds een overleg met de ECW, maar naar aanleiding van de mails heb ik deze week nogmaals met hen contact gezocht. Al langere tijd is de gemeente met vertegenwoordigers van de Energie Coöperatie Westeinde (ECW) in gesprek om tot realisatie van genoemde zonneweide te komen. De niet-aflatende inzet die deze vertegenwoordigers steken in de verwezenlijking van hun droom, is een schoolvoorbeeld van burgerparticipatie.

Helder is, dat de afwijzing van de SDE+ subsidieaanvraag, die nodig is om de ontwikkelde business case rond te krijgen, behalve door betrokkenen, ook door de gemeente wordt betreurd. Het betreft hier echter rijksbeleid, waar de gemeente slechts indirect invloed op kan uitoefenen. Dat doet het college ook door landelijk de knelpunten van de praktische uitvoering van de nationale Energieagenda aan verschillende tafels aan de orde te stellen.

Gezien de tijdsklem van dit project ligt het, tenzij deze wordt weggenomen, echter niet in de lijn der verwachtingen dat enige aanpassing van nationale regelgeving op tijd komt om dit project vlot te trekken.

Daarnaast heeft uw raad in een motie gevraagd om voorstellen t.a.v. de ontwikkeling van ‘groene’ leges en ozb-heffing om daarmee de ontwikkeling van duurzame energieprojecten verder te versterken. Een eerste voorstel hiertoe heeft het college gisteren naar uw raad gestuurd. Voor de situatie in Westeinde is dit – behalve dat dit in principe voor een reeds aangevraagd project niet meer van toepassing zou kunnen zijn – daarnaast financieel ook van onvoldoende betekenis om tot een voldragen business case te komen.

Duidelijk is dat de uiteindelijke realisatie van genoemde zonneweide ook door de gemeente wordt gewenst. Het onderwerp staat bij de gemeente hoog op de agenda en wij hebben daarom aan de ECW aangeboden om hen bij een nieuwe tranche voor SDE+ subsidie en de verdere ontwikkeling van de zonneweide ambtelijk te ondersteunen, adviseren en faciliteren om de kans op realisatie zo groot mogelijk te maken.

Dit laat onverlet dat de mogelijkheden voor de gemeente dan wel de gemeenteraad om realisatie van de zonneweide positief te beïnvloeden, beperkt zijn. De ECW is zich hiervan bewust. Dit bericht is daarom in afstemming met hen geschreven.

Ik verwacht u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Isabelle Diks
Wethouder Duurzame Ontwikkeling

Originele brief

Geplaatst in ECW Nieuws, Zonnepark en getagd met .