Lidmaatschap

 

Nieuwsbrief ECW Leeuwarden

 

Waarom lid worden van de

 

 

Samen werken we aan lokale duurzame energie en er zijn verschillende redenen om dat te doen: omdat het kan, omdat het moet voor de generaties die na ons komen, omdat we het graag willen en omdat het leuk is. Maar ook omdat het bijdraagt aan de lokale gemeenschap  en het ons onafhankelijker maakt. Wilt u ook laten zien dat u een duurzame leefomgeving belangrijk vindt? Word dan lid van de ECW.

Voor wie?

Iedereen en elke organisatie in de Leeuwarder wijk Westeinde en de omliggende wijken kan lid worden van de ECW.

Wat kost het?

Als lid betaalt u jaarlijks contributie. Die is voor 2016 ongewijzigd vastgesteld op € 15,–.

Wat zijn de voordelen?

Een lidmaatschap biedt u onder meer:

  • (mede)zeggenschap over de Energie Coöperatie Westeinde
  • een netwerk van gelijkgestemden, die bewust omgaan met hun leefomgeving
  • een podium voor het uitwisselen van ervaringen, ideeën en kennis op het brede vlak van duurzaamheid en energie
  • de mogelijkheid mee te doen aan het gezamenlijk bepalen van projecten gericht op energiebesparing en het deelnemen aan deze projecten tegen gunstige tarieven. Leden krijgen extra korting bij deelname aan een project
  • de mogelijkheid betrokken te zijn bij het realiseren van het streven de wijk Westeinde energieneutraal te maken de mogelijkheid tot het opzetten van activiteiten voor en door leden
  • de mogelijkheid, bij realisatie van het Zonnepark Westeinde,  financieel te participeren
  • het mede bepalen van de besteding van toekomstige winsten van de ECW.

Spreekt dit u aan, word dan lid van de ECW en vul het aanmeldingsformulier in.

Peronen en organisaties buiten ons doelgebied kunnen voor minimaal € 7,50 per jaar ook donateur worden. Wilt u dat, meld u dan aan via het contactformulier. Ook u bent van harte welkom!

Inschrijfformulier nieuw ECW lid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.