Zonnepark ‘Westeinde’ in 2019 operationeel

Er is lang op gewacht, maar dit jaar is het Zonnepark Westeinde operationeel. In januari van dit jaar heeft de Stichting Westeinde Energieneutraal (SWE) de laatste voorbereidende zaken afgerond, zodat de noodzakelijke lening-overeenkomsten met de Triodosbank en de Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) konden worden getekend. Hierdoor staan alle lichten op groen en kan de bouw worden voorbereid.

In februari heeft het bestuur van de Stichting overlegd met ENGIE, de organisatie die het zonnepark gaat aanleggen en onderhouden.De bijeenkomst was voor ENGIE tegelijk de aftrap van het project “Zonnepark Westeinde”. Tijdens de bijeenkomst is o.a. de planning van het project aan de orde geweest. Hieruit blijkt, dat deze maand de nodige afspraken worden gemaakt, waarna de bouwvoorbereidingen worden gestart. Het ligt in de planning dat eind maart de eerste paal wordt geslagen.Een belangrijk moment, dat we niet zonder slag of stoot voorbij laten gaan en waar u zeker nader over wordt geïnformeerd. Als datum van oplevering van het in werking zijnde zonnepark Westeinde staat 27 september 2019 gepland. Natuurlijk zullen belangrijke momenten in de bouw de nodige aandacht krijgen, waarbij uw aanwezigheid op prijs zal worden gesteld.

Een en ander betekent niet, dat de diverse bestuursleden nu achterover kunnen gaan leunen en wachten tot het zonnepark klaar is. Er gaan ook in de komende tijd nog de nodige overleggen plaatsvinden met diverse partners om nog zaken te regelen en af te spreken.

Denk daarbij aan participatie van wijkbewoners in het park, de verzekering van het park, de aansluiting van de toegang tot het park op het openbare wegennet, het onderhoud van de sloten om het park etc.We blijven u informeren over de stand van zaken rond de bouw van het zonnepark.

Geplaatst in ECW Nieuws.