Zonnepark

Ontwikkelingen rond het Zonnepark Westeinde.

Ontwerp Zonnepark WesteindeHet initiatief van de ECW om op een deel van de N383 tussen Leeuwarden en Marssum een zonnepark te realiseren zal naar verwachting op korte termijn leiden tot besluitvorming. Dit is een gevolg van de intensieve en positieve samenwerking met alle betrokken partijen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is bij de gemeente Leeuwarden ingediend en ligt vanaf 25 september ter inzage op het stadskantoor.

Uiteraard zullen wij onze inspanningen om van Westeinde een energie neutrale wijk te maken met de realisatie van het zonnepark niet beëindigen. Ideeën daarvoor zijn er genoeg maar moeten met de wijkbewoners nog worden afgestemd en een planmatige invulling krijgen.

Met dit zonnepark en de andere projecten levert de wijk Westeinde een stevige bijdrage aan het streven van de gemeente Leeuwarden om in 2020 een energie neutrale gemeente te zijn.

Zie voor de huidige stand van zaken: 'Voortgang Zonnepark'.

Meer nieuws over het Zonnepark

Wethouder Isabelle Diks

Wethouder reageert op vragen over zonnepark Westeinde

Wethouder Isabelle Diks heeft onlangs per brief gereageerd op vragen die vanuit de wijk Westeinde naar de gemeenteraad zijn gestuurd. De vragen gaan over de aanleg van het zonnepark Westeinde, een project van de Energie Coöperatie Westeinde. Geachte raadsleden, Via de griffie is aan het college gemeld, dat er recentelijk vanuit de wijk Westeinde meerdere […]