Zonnepark

Ontwikkelingen rond het Zonnepark Westeinde.

Ontwerp Zonnepark WesteindeHet initiatief van de ECW om op een deel van de N383 tussen Leeuwarden en Marssum een zonnepark te realiseren zal naar verwachting op korte termijn leiden tot besluitvorming. Dit is een gevolg van de intensieve en positieve samenwerking met alle betrokken partijen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is bij de gemeente Leeuwarden ingediend en ligt vanaf 25 september ter inzage op het stadskantoor.

Uiteraard zullen wij onze inspanningen om van Westeinde een energie neutrale wijk te maken met de realisatie van het zonnepark niet beëindigen. Ideeën daarvoor zijn er genoeg maar moeten met de wijkbewoners nog worden afgestemd en een planmatige invulling krijgen.

Met dit zonnepark en de andere projecten levert de wijk Westeinde een stevige bijdrage aan het streven van de gemeente Leeuwarden om in 2020 een energie neutrale gemeente te zijn.

Zie voor de huidige stand van zaken: 'Voortgang Zonnepark'.

Meer nieuws over het Zonnepark

Wethouder Isabelle Diks

Wethouder reageert op vragen over zonnepark Westeinde

Wethouder Isabelle Diks heeft onlangs per brief gereageerd op vragen die vanuit de wijk Westeinde naar de gemeenteraad zijn gestuurd. De vragen gaan over de aanleg van het zonnepark Westeinde, een project van de Energie Coöperatie Westeinde. Geachte raadsleden, Via de griffie is aan het college gemeld, dat er recentelijk vanuit de wijk Westeinde meerdere […]

Euro

Een goed 2017

Namens het bestuur van de Energie Coöperatie Westeinde, de stichting Westeinde Energie Neutraal en Zonnepark Westeinde BV wens ik u een heel goed en energierijk 2017. Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken. 2016 eindigt met een teleurstelling. Op 30 december kreeg de secretaris van de ECW een brief van de […]

ECW Dia 2

Zonnepark Westeinde

Gebleken is dat de realisering van ons en uw zo gewenste zonnepark niet zonder slag of stoot gaat. Waar we in 2014 net te laat waren met het indienen van alle benodigde stukken, bleek in 2015 de SDE pot al halverwege het jaar leeg. En dit jaar bleek dat de aanvrager van het SDE subsidie […]

Ontwerp Zonnepark Westeinde

Geen twijfel mogelijk, ons zonnepark komt er!

Hoe staat het ervoor met het zonnepark? Komt het er nu, of was het alleen maar een mooi idee? Het antwoord is kort: het komt er, maar we zijn er nog niet. In recent gevoerd overleg is afgesproken dat de provincie in maart opnieuw een aanvraag voor subsidie bij het rijk zal indienen. Er is […]

Ontwerp Zonnepark Westeinde

Voortgang Zonnepark

Het begin Sinds april 2014 is de Energie Coöperatie Westeinde bezig met de realisatie van een zonnepark. Om het park van de grond te krijgen wordt intensief samengewerkt met de Gemeente Leeuwarden en de Provincie Fryslân. Wij zien de aanleg van dit park als een bijdrage vanuit de wijk Westeinde in het streven van de gemeente […]

Trieneke lantinga Hooghiemstra

Trienke Lantinga-Hooghiemstra over duurzame energie

Trienke Lantinga-Hooghiemstra Projectleider Provinsje Fryslân Energie Wat is er mooier dan als projectleider bij de provinsje Fryslân te werken aan initiatieven vanuit de Mienskip zelf? Samenwerken met een enthousiaste en inspirerende club zoals Energiecoöperatie Westeinde, daar krijg ik figuurlijk (en wie weet in de toekomst ook wel letterlijk) energie van!